Omgeving Van Hall Larenstein

Omgeving Van Hall Larenstein

In het kader van: 'Een beter begin begint bij jezelf', heeft het KBB een aantal...

Visdievenonderzoek

Visdievenonderzoek

Het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit van hogeschool Van Hall Larenstein is in 2013...

Groen Verbonden

Groen Verbonden

Groen Verbonden is de naam van de gezamenlijke duurzame gebiedsinrichting van de Potmargezone...

Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide

'Wat is Nederland zonder haar unieke weidevogellandschap?', is de vraag die centraal...

Makkum Aantrekkelijk Duurzaam

Makkum Aantrekkelijk Duurzaam

Het project Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD) is opgezet door een actieve bewonersgroep, en...

Natuurspeelplaats 'De Klimop'

Natuurspeelplaats 'De Klimop'

Bewoners van nieuwbouwwijk De Zuidlanden in Leeuwarden kregen de unieke kans om mee te denken...

Natuureducatief materiaal ontwikkeld

Natuureducatief materiaal ontwikkeld

Behalve het KBB hebben ook studenten van de opleiding Diermanagement van hogeschool VHL hun...

Het Boerenbedrijf in Evenwicht

Het Boerenbedrijf in Evenwicht

Het KBB heeft in samenwerking met Kening fan 'e Greide, en docenten van hogeschool VHL en het...

Bijenproject Leeuwarden

Bijenproject Leeuwarden

Op initiatief van het KBB en de gemeente Leeuwarden is het project 'Bijen in en rond Leeuwarden'...

Operatie Steenbreek Leeuwarden

Operatie Steenbreek Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is één van de Icoonsteden van Operatie Steenbreek. De coördinatie in...

  • Makkum Aantrekkelijk Duurzaam Het project Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD) is opgezet door een actieve bewonersgroep, en beslaat meerdere plannen om het dorp Makkum te vergroenen en te verduurzamen. Het KBB ondersteunt MAD door middel van inhoudelijke kennis en ervaring met vergelijkbare projecten.
  • Visdieven Visdieven nestelen op het dak van Hogeschool Van Hall Larenstein.

28 juni 2017

 

Flinke hitte en hevige regenval. Afgelopen week waren de gevolgen van verstening in onze steden weer goed waarneembaar! In wijken met meer versteende tuinen is het aanzienlijk warmer en blijft de warmte langer hangen, en bij hevige regenval kan het water niet goed de grond in en blijft in de straten of tuinen staan, of de riolen raken overbelast.

Kimberly van Dam en Lotte Hadderingh, studenten van hogeschool Van Hall Larenstein, onderzochten de verstening in de gemeente Leeuwarden en overhandigden het rapport aan wethouder Jan Atze Nicolai. Hij belooft: we gaan ermee aan de slag!

Lees meer: Gemeente Leeuwarden aan de slag met resultaten studentenonderzoek Operatie Steenbreek