Bekijk hier de compilatiefilmpjes van de leukste momenten van de visdieven op het dak van het Nordwin College tijdens broedseizoen 2016.  

Wisseltruc (27-6-2016)

Een beetje stuntelig staat het kuiken bij de ouder en gaat tegen de visdief aanleunen. Vervolgens pikt het kuiken een beetje in eigen veren wat op persoonlijke verzorging lijkt. De visdief draait de kop en begint luid te kwetteren. Het kuiken meteen de visdief na door zich om te draaien en ook te gaan kwetteren. Daar komt een visdief aangevlogen met een visje in de snavel. Het kuiken pakt het visje aan en eet het snel op. Daarna vliegt de aangevlogen visdief weer weg.

Het kuiken loopt nog een rondje om de zittende visdief en de visdief staat op. Er zit nog een kuiken onder visdief! Het al lopende kuiken komt aangesneld en gaat onder de visdief zitten. Het andere kuiken gaat op dat moment juist net onder de visdief vandaan. Een wisseltruc van kleine visdiefjes.

 

Tadaa! (27-6-2016)

Aan het begin lijkt er niks aan de hand te zijn. Gewoon een visdief die lekker aan het rusten is. Totdat er een kuiken onder de rustende visdief vandaan komt. Het kuiken ontwaakt en komt heel duidelijk in beeld. Helemaal wakker is het kuiken nog niet, want het blijft toch nog even lekker tegen de ouder aan liggen. Het duurt alleen niet lang voordat het kuiken in beweging komt en even een stukje gaat lopen, maar niet te ver weg van de ouder.

Het kuiken komt vrij snel weer terug naar de ouder en lijkt het wel fijn te vinden tegen de ouder aan te zitten. De visdief gaat weer verder met rusten, maar het kuiken vraagt om aandacht en pikt nog even tegen de visdief aan. Hierdoor wordt de visdief wakker en gaat het kuiken weer verder.

 

Gezamenlijke zorg (26-6-2016)

Er zit een visdief rustig op het nest, totdat deze opeens begint te kwetteren. Een andere visdief komt aangevlogen met een visje. De zittende visdief neemt het visje meteen in ontvangst en staat op. Daar komt plots een kuiken onder de zittende visdief vandaan. De pas aangevlogen visdief en het kuiken maken wat snavelcontact, terwijl de andere visdief nog met het visje in de snavel staat. Het kuiken grijpt de kans om het visje te pakken en eet het direct op.

De eerst zittende visdief begint plantaardig materiaal te verzamelen en in het nest te gooien. Ondertussen lijkt het kuiken weer onder de warme veren van de ouder te willen liggen. De ouder gaat toch gewoon verder met het verzamelen van nestmateriaal, terwijl de aangevlogen visdief bovenop het kuiken gaat zitten. Een mooi voorbeeld van gezamenlijke zorg voor de jongen!

 

Samen Delen (20-6-2016)

Er komen twee visdieven tegelijkertijd aangelopen, een geringd en een ongeringd exemplaar. De niet geringde vogel heeft een visje in de snavel De geringde visdief pakt het visje af, maar de niet geringde pakt het visje meteen weer terug. De niet geringde visdief draait zich om en ontwijkt de geringde. Die weet dit nog even vol te houden totdat die besluit het nest wat leger te maken met de poten.

Op dat moment weet de geringde visdief het visje te bemachtigen. Toch niet voor lang, de niet geringde pakt het visje weer af. De geringde doet nog een poging het visje weer af te pakken, maar de niet geringde houdt stevig vast. Even let de niet geringde visdief niet op en weer heeft de geringde het visje te pakken gekregen. Opnieuw heeft de niet geringde het visje terug in de snavel en blijft lopen, waardoor die de andere visdief ontwijkt.

Het getouwtrek om het visje blijft doorgaan, want de geringde visdief pakt het visje weer af op het moment dat de snavels naar elkaar toe gericht zijn. Daarna gaat het visje nog van de een naar de ander totdat de ‘rechtmatige eigenaar’ het visje opeet. Na het opeten maakt de niet geringde visdief nog het nest op orde door het met de poten leeg te trappen en het aan te vullen met nieuw plantaardig materiaal.

 

Eerste kuiken in beeld! (16-6-2016)

Het eerste kuiken is uitgekomen en ligt een beetje verstopt. Als je goed kijkt, dan zie je het gevlekte visdiefje in het mos liggen. Eén van de ouders blijft dichtbij het kuiken staan en gaat weer op het nest zitten. Ondertussen gooit de achterste visdief plantaardig materiaal richting het eigen nest.
Inmiddels (01:20) is het kuikentje nergens meer te bekennen. De broedende visdief beweegt wat en plots komt het kuikentje tevoorschijn onder de vleugel vandaan. Het kuikentje laat even het kopje zien, maakt wat geluid en blijft lekker knus onder de vleugel zitten.

 

Wat zit daar in het nest? (16-6-2016)

Knus onder de vleugel van de slapende moeder ligt het kuikentje te slapen. Ineens wordt het kuiken wakker en gaat verder verstopt onder de vleugel zitten. Het kuiken is zichzelf nog verder onder de moeder gaan verstoppen, maar toont toch even het kopje. Vader visdief komt aangevlogen met een visje in zijn snavel. Geduldig blijft hij staan met het visje, terwijl de moeder nog even het nest aanvult met mos. Ze staat op om nog wat meer plantaardig materiaal te verzamelen. Nu is het kuiken helemaal te zien. Als je even niet oplet, valt het kuiken al snel niet meer op. De vader lijkt te wachten tot het kuikentje het visje opeet, maar schrokt dat toch zelf op. Hij gaat bovenop het kuiken zitten en neemt zo de broedzorg over.

 

Nestopvulling (13-6-2016)

Aan het begin is vooral de visdief aan de achterkant stukjes mos en ander plantaardig materiaal aan het verplaatsen. Al snel doet de middelste mee, door eerst kleine beetjes te verplaatsen en dan steeds meer. Vervolgens (00:38) begint de voorste visdief ook stukjes mos te verplaatsen richting eigen nest. Op deze manier wordt hun nest steeds meer bijgevuld. Wellicht wordt dit gedaan om het oudere materiaal te vervangen.
In het volgende fragment (01:35) komt van links een visdief aangevlogen, deze loopt meteen door naar het eigen nest. Ondertussen pakt de voorste visdief wat stukjes plantaardig materiaal, waarmee deze het nest aanvult. Opeens begint de aangevlogen visdief te kwetteren. De voorste visdief reageert meteen door ook te kwetteren.

 

Het regent, het regent (13-6-2016)

Met naar boven gebogen kop broed een visdief in de stortende regen. De visdief trekt zich er niks van aan. Net zoals de volgende twee visdieven (00:21), die ook met de kop naar boven gericht aan het broeden zijn. De achterste van de twee visdieven schudt nog een aantal keren wat water van zich af. Nog steeds (00:44) zit de visdief van het begin te broeden in de nu nog harder vallende regen. De kop is nu meer naar boven gericht. Het lijkt erop dat de visdieven dat doen om de regen van hun kop weg te laten lopen. Nu (01:02) pikt de achterste van de twee visdieven achter de rechtervleugel en blijft het water van zich af schudden. Een beetje verzorging hier en daar en weer de vallende regen opvangen. 

 

Alarm (12-6-2016)

De achterste visdief is lekker aan het rusten, terwijl de voorste visdief al is ontwaakt. De voorste laat meteen merken dat die wakker is, door even luid te gaan kwetteren. Hierdoor is alle rust van de achterste visdief verstoord, ondertussen gaat de voorste vrolijk verder met lawaai maken. Even kwettert de achterste mee, maar houdt vooral in de gaten wat de voorste visdief allemaal aan het doen is. Op het laatst wordt nog wat mos richting het eigen nest verplaatst door de voorste visdief.

 

Poetsen (9-6-2016)

Vijf visdieven zijn aan het broeden tussen het mos, terwijl twee visdieven met hun snavels door de eigen veren gaan. Met hun lenige nek komen zij op moeilijk te bereiken plekken. Zo verzorgen zij zichzelf links en rechts aandachtig. Vervolgens (00:36) is te zien dat een visdief aan het broeden is bij steen 14. Ondertussen loopt een andere visdief nog even vol in beeld, waardoor zichtbaar wordt hoe onregelmatig het mos eigenlijk is op het dak.
Daarna (00:46) gaat een voorste visdief er helemaal voor zitten met de staart in de lucht gestoken. In de tussentijd staat een andere visdief erachter op een steen zichzelf enthousiast schoon te maken. De voorste visdief brengt het nest nog even op orde en gaat er weer voor zitten.
In het volgende fragment (01:17) zitten twee visdieven met de staart naar elkaar toe te broeden. Aan de vervormde lucht is duidelijk te zien dat het aardig warm moet zijn op het dak van het Nordwin College. Toch lijken de visdieven het prima uit te houden in de zon.

 

Lekker hapje (8-6-2016)

Allemaal visdieven verspreid op het dak, elk broedend op hun eigen plek. Terwijl één visdief aan het rondlopen is, met een visje helemaal voor zichzelf. Geen van de visdieven lijkt te reageren op de ‘paraderende’ visdief. De lopende visdief blijft het visje in de snavel houden en blijft staan bij steen nummer 8. Op die plek ligt waarschijnlijk het nest van deze visdief. Stilstaand heeft de visdief nog steeds het visje in de snavel. Het visje wordt maar niet opgegeten.

 

Paringsritueel (8-6-2016)

Voor in het beeld zit een visdief te broeden, maar aan de achterkant hebben twee visdieven contact met elkaar. Het vrouwtje staat voorovergebogen met het mannetje naast haar. Waarop het mannetje meteen reageert. Hij springt bovenop haar en houdt zichzelf in evenwicht. Schommelend blijft hij op de rug van het vrouwtje staan. Het vrouwtje buigt even voorover, maar houdt dan toch weer de rug recht.
Een tijdje blijft het mannetje gewoon op haar rug staan alsof er niks aan de hand is. Opnieuw buigt het vrouwtje een paar keer naar voren, terwijl het mannetje alleen maar in evenwicht probeert te blijven. Het vrouwtje houdt vol en het mannetje reageert erop. Hij onderneemt eindelijk actie (02:10) en maakt de paring compleet. Ondertussen blijft de voorste visdief gewoon verder broeden.

 

Ieder zijn eigen ding (1-6-2016)

Voor in het beeld zit een visdief rustig te broeden, maar achterin reageert een broedende visdief verschrikt. Er komt een scholekster aangelopen, die aarzelend op de steen blijft staan. Hij loopt toch weer terug, naar de plek waar het kuiken staat te wachten. Opnieuw gaat de scholekster op de steen staan en waagt het erop voorbij de visdief te rennen. De visdief draait zich om en houdt de scholekster in de gaten. Het kuiken volgt de scholekster en rent vlak langs de steen en de broedende visdief. Net nu het kuiken weer bij de scholekster loopt, komt een volgend kuiken in beeld. Het volgende kuiken neemt de tijd en kijkt nog even om zich heen voordat het weer naar de scholekster loopt.

Er zitten twee visdieven te broeden (00:54), waarvan de achterste om zich heen aan het kijken is. De achterste visdief trekt de snavel open, op het moment dat een visdief aan komt vliegen. Nadat de aangevlogen visdief is geland, trekt die de snavel wijd open en kwettert wat. Meteen daarna vliegt die visdief weer weg. De achterste broedende visdief plukt wat van het mos en ander plantaardig materiaal en gooit het richting het eigen nest.

Drie visdieven kijken in dezelfde richting (01:45). De achterste zit broedend op een wat hoger gelegen plekje op het eigen nest. De middelste heeft een wat lagere plek waar die een beetje naar voren gebogen zit te broeden. De voorste gaat met de snavel de linkervleugel langs om deze hoogstwaarschijnlijk te verzorgen.

 

Partnervoeding (23-5-2016)

Terwijl de visdief aan het broeden is, kijkt die zoekend om zich heen. Opeens begint de visdief te kwetteren naar rechts toe. Er komt een mannetje aangevlogen met een visje, dat hij direct aan het vrouwtje geeft. Het vrouwtje pakt het visje meteen aan met haar snavel en het mannetje vliegt er weer vandoor. Toch lijkt zij moeite te hebben met het visje opeten. Het is duidelijk te zien dat het visje nog leeft, aangezien de staart op en neer gaat. Na een beetje doorzetten, lukt het dan toch om het iets groter uitgevallen visje door te slikken.

Vervolgens (1:00) broedt het mannetje in alle rust met het gezelschap van zijn partner. Op een gegeven moment vliegt de broedende visdief weg van het nest. Waarschijnlijk om nieuwe vis te halen. Het vrouwtje ziet dat gebeuren en gaat meteen zelf op het nest zitten. Zo is mooi te zien hoe een visdievenkoppel de broedzorg deelt.

Uiteindelijk (1:36) is het mannetje net geland en is te zien dat hij weer een visje in zijn snavel heeft. Nu houdt hij wat afstand van het vrouwtje. Hij eet het visje niet zelf op, maar geeft het ook niet aan het vrouwtje. Het lijkt alsof hij zijn besluit nog niet heeft genomen.

 

Jong en Stuntelig (19-5-2016)

Volledig op het gemak zit de visdief te broeden. Totaal niet lettend op de aanlopende scholekster met de twee onschuldige kuikens. De scholekster zoekt al schuddend een fijn plekje om in alle rust te zitten. De kuikens zijn het helemaal eens met het plekje, waar ze met alle plezier onder de ouder gaan zitten. Lekker warm en veilig onder de vleugels. Ondertussen eisen twee visdieven de aandacht door voor het beeld te staan. Toch trekt de scholekster wiebelend de aandacht met de twee kuikens onder zich. Vervolgens is rechts in beeld te zien dat één van de ouders op zoek is naar voedsel en een kuiken het nadoet. Spelenderwijs leert de jonge scholekster te pikken in het mos.

In het volgende fragment (01:35) is duidelijk geworden dat de visdieven en scholeksters niet alleen zijn. Een visdievenkolonie heeft zich verzameld op het dak. Verschillende broedparen houden een respectvolle afstand van elkaar en hebben elk een plek toegeëigend. Probeer maar eens het verschil te zien tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Bij de visdieven is geen duidelijk onderscheid te zien. Dat is vaak bij dieren die de ouder- en broedzorg samen doen. Het mannetje en het vrouwtje wisselen elkaar regelmatig af om de eieren uit te broeden. In ongeveer vier dagen tijd leggen deze vogels drie eieren die na 23-28 dagen uitkomen.

Tot slot (02:06) loopt een scholeksterkuiken stuntelend over het dak. Wanneer het laag gaat zitten, is het kuiken haast niet te zien tussen de bolletjes mos. Nu nog stilzitten en je vergeet dat het scholekstertje er zit. Toch heeft het kuiken geen zin om te blijven zitten en stuntelt het verder. Verder op verkenningsreis.

 

Toegewijd koppel (17-5-2016)

Een visdief maakt een gecoördineerde landing en loopt vervolgens naar het nest. Ondertussen is er een kauw achter de dakomheining verschenen die de aandacht lijkt te vestigen op de visdief. De kauw loopt netjes op de rand, terwijl die kijkt naar de visdief. Toch besluit de kauw de rand af te komen en loopt richting de broedende visdief. Dit blijkt geen goed idee, aangezien een andere visdief de kauw onmiddellijk verjaagd.
Vervolgens zitten de twee visdieven op hun gemak naast elkaar en pikken ze tussen eigen veren, wat lijkt op persoonlijke verzorging. Plots is het mannetje niet meer in zicht, maar dat duurt niet lang. Het vrouwtje begint te kwetteren, terwijl het mannetje aan komt vliegen. Hij heeft een visje meegenomen, dat het vrouwtje meteen in ontvangst neemt. Op deze manier wordt duidelijk dat het mannetje ook bijdraagt aan het broeden. Het is zelfs mogelijk dat de eieren daar beter van worden. Dat betekent ook dat de jongen een betere start in het leven krijgen. Uiteindelijk houden de twee visdieven alles nog even in de gaten en vliegen ze tegelijkertijd weg zodra er een andere visdief bovenlangs vliegt.

 

Ongenode gast (17-5-2016)

Denk je rustig op het dak van het Nordwin College te zitten, komt er onverwacht bezoek langs. In dit filmpje is te zien dat een visdief in broedhouding rustig op de plek zit met de instelling dat onbekende gasten niet welkom zijn. Zodra de kauw in beeld komt, zit de visdief paraat. Kwetterend probeert de visdief de kauw te verjagen, maar de kauw trekt zich daar niks van aan. De kauw wordt goed in de gaten gehouden door de visdief . Op het moment dat de kauw te dichtbij komt, verlaat de visdief de plek en verjaagt de kauw. De visdief vliegt terug naar de nestplek, maar is nog steeds alert. Het is duidelijk dat de kauw niet welkom is in dit ‘territorium’ en steeds verjaagd wordt. Hierbij volledige toewijding van de visdief.