Bekijk hier de compilatiefilmpjes van de leukste momenten van de visdieven op het dak van het Nordwin College tijdens broedseizoen 2015. Hoewel, het filmpje "1 ei is geen ei..." gaat over een Scholekster met kuikentjes. Beelden die we ook graag met je delen.

Week 26 (2015):Eerste kuiken is gevlogen.

Predatie is een van de grootste factoren die invloed hebben op de overleving van jongen. Vogels die in kolonies broeden, zoals Visdieven, broeden dicht genoeg bij elkaar om gebruik te maken van elkaars verdedigingsgedrag tegenover roofdieren. Daarnaast zijn kuikens en nesten vaak gecamoufleerd zodat de kuikens lastig te vinden zijn. Op het dak van het Nordwin College hebben de Visdieven ook last van roofdieren. In tegenstelling tot Visdieven die op de grond broeden hebben ze geen last van rovers zoals vossen, katten en ratten, maar vogels weten ze wel degelijk te vinden.

 

Meerdere kuikens van de Visdieven kolonie in Leeuwarden hebben het niet overleefd door predatie van vogels. Dat is ook te zien in het eerste en tweede fragment (00:28). De kuikens doen nog een dappere poging om de kauwen weg te jagen, ze spreiden de vleugels en nemen een stap om te imponeren. Helaas zijn de kauwen er niet van onder de indruk en zijn beide kuikens van nest 50 geëindigd als snack.

 

In het laatste fragment (00:42) te zien hoe het kuiken van nest 12, één van de eerst uitgekomen jongen, het vliegen aardig onder de knie krijgt en zelfs een paar keer weet op te stijgen. Na het uitkomen, duurt het voor de kuikens ongeveer drie weken voordat ze kunnen vliegen. Dit kuiken ligt dus precies op schema.


Week 26 (2015): Groeit als kool!

Dat de kuikens als kool groeien is goed in het eerste fragment te zien. Dit kuiken is ongeveer twee tot drie weken oud. Hij vindt zichzelf ook heel wat want hij doet al een poging om te vliegen. Een paar hupjes in de lucht en tegelijkertijd zijn vleugels strekken en slaan. Hij moet nog even wachten voordat hij de wijde wereld in mag trekken richting Afrika maar het duurt niet lang meer voor dit kuiken de lucht in vliegt.

 

In het tweede fragment (00:08) is te zien dat Visdieven proberen vis van een andere Visdief te stelen (kleptoparasitisme). Het kuiken krijgt een vis van zijn ouder en tijdens het eten proberen andere Visdieven de vis te stelen. Gelukkig kan dit kuiken snel eten en is het visje dus ook zo weg.

 

Visdieven eten vissen van verschillende groottes. Omdat pasgeboren kuikens nog geen relatief grote vissen door kunnen slikken moeten de ouder Visdieven het voedsel dat ze vangen hierop aanpassen. In het derde fragment (00:20) is te zien dat een ouder een te grote vis heeft gevangen voor haar kuiken. Ze probeert het te voeren maar het kuiken is nog niet groot genoeg om de vis door te slikken. Uiteindelijk vliegt de ouder weer weg met de vis en moet het kuiken wachten op de volgende vis die hopelijk klein genoeg is om op te eten.

 

Week 23 en 24 (2015): Babyboom!

Iedere dag komen er weer nieuwe nesten uit. Nest 12 was het eerste, met twee kuikens, maar ondertussen zijn van 24 nesten de eieren uitgekomen. In het eerste fragment is te zien hoe één van de ouders de eierschalen wegbrengt. Visdieven verwijderen hun eierschalen omdat dit predatoren zoals kraaien, kauwen en andere nestdieven aantrekt.


In het tweede fragment (00:06) is te zien hoe de kuikens veilig en warm onder de vleugels van de ouder zitten. Eén van de kuikens pikt tegen de snavel van de ouder om aan te geven dat hij eigenlijk wel een hapje lust. De partner is waarschijnlijk op zoek naar kleine visjes voor de kuikens.


In het derde fragment (00:34) is te zien dat de kuikens echte nestvlieders zijn. In het begin bleven ze nog op het nest maar enkele dagen later lopen ze al rond op het dak, hoewel het soms nog best moeilijk is met die korte pootjes en die grote stenen.


Hap slik weg. Gretig eet het kuiken het visje op wat hij van zijn ouders heeft gekregen, dat is te zien in het vierde fragment (01:20).

Een ouder heeft in het vijfde fragment (01:27) een iets te groot visje meegenomen. Het kuiken probeert het visje op te eten, maar zonder succes. Deze vis is echt te groot.


In het zesde fragment (02:53) is te zien hoe een kauw een van de kuikens van nest 12 aanvalt, een klein stukje mee de lucht in neemt maar toch weer laat vallen. Het kuiken leeft nog maar blijft doodstil liggen. De kauw komt terug, begint flink op het kuiken in te pikken en vliegt er uiteindelijk mee weg.

In het laatste fragment (03:09) is te zien dat de eieren van nest nummer drie ook zijn uitgekomen. De kuikens zitten lekker onder de vleugels van de ouder. Lekker warm en knus.

 

Week 22 en 23 (2015): Beschuit met muisjes!

 

Het broeden gaat door, de vissen worden geleverd en de eieren moeten af en toe gedraaid worden. Zo is ook te zien in het eerste fragment. Heel even vangen we een glimp op van het eitje.

 

En ja, wat moet je doen als het met bakken uit de hemel komt vallen? Er maar het beste van maken! Dat doet deze Visdief in het tweede fragment (0:04) ook, ondanks de regen gaat hij zich lekker poetsen. Een goed verenkleed is belangrijk, ze hebben deze nodig om te vliegen en ze gebruiken het als warmte-isolatie. Bovendien zijn de veren vet, zodat de vogels niet meteen doornat zijn als ze een duik hebben genomen om een vis te vangen. Daarnaast helpt het poetsen om van veerluizen en mijten af te komen, die zijn namelijk slecht voor de veren van een Visdief. Het poetsen helpt de Visdieven om er vanaf te komen.

 

In het derde fragment (0:20) is te zien hoe een Visdief naar zijn of haar partner roept, waarna deze naast de Visdief landt, mét een vis. De broedende Visdief neemt hem gulzig aan en gaat verder met broeden terwijl de partner er weer vandoor gaat.

 

En dan, het grote moment... Beschuit met muisjes! In het vierde fragment (0:32) zijn de eerste kuikens te zien. Kuikens van nest nummer 12 zijn op woensdagochtend geboren. Hier is te zien hoe de ouders bezig zijn om één van de kuikens te voeren. De kuikens eten voornamelijk kleine visjes, maar ook larven, insecten en kikkervisjes. Het kuiken is bijna niet te zien met zijn goede schutkleur, tussen het mos valt de geelachtige vacht met stipjes bijna niet op, maar als je goed kijkt, zie je af en toe een witje buikje dat het kuiken een beetje verraadt. Deze kuikens zijn nestvlieders, dat betekent dat ze relatief ver ontwikkeld zijn wanneer ze uitkomen en na ongeveer drie dagen verlaten ze het nest en gaan rondlopen op het dak. Pas over een paar weken, als ze kunnen vliegen, zullen ze ook het dak verlaten.

 

Week 21 en 22 (2015): So far so good!

 

Ondertussen zijn er al 36 nesten op het dak van het Nordwin College. Sommige Visdieven zijn al druk aan het broeden terwijl andere nog bezig zijn om hun nest mooi te maken. Ze gebruiken de steentjes op het dak om het nest te maken en bedekken het met mos, zoals ook op het filmpje te zien is. Het mos stampen ze aan waardoor het nest mooi rond wordt. Sommige Visdieven maken er een dagtaak van, met verhoging en al, en sommige houden het bij een nest dat min of meer in de vorm van een cirkeltje ligt.

 

In het tweede fragment (0:22) is te zien hoe een Visdief een visje geeft aan zijn/haar partner (met succes want de nek wordt lang en de vleugels hangen laag). Daarna neemt de Visdief het broeden van het nest over.

 

Daarna is te zien (0:53) dat Visdieven hun nesten fel verdedigen. Ze gaan hard met elkaar op de snavel om hun nesten te verdedigen. Zelfs de ouder op het nest schreeuwt naar de vreemde Visdief om hem uit de buurt van het nest te houden.

 

Een Visdief draait haar eieren goed rond in het vierde fragment (1:16). Ze laat er genoeg lucht bij komen door haar vleugels op te tillen en frisse lucht bij de eieren te laten. Ook helpt ze door middel van haar snavel de eieren om te draaien. Visdieven draaien hun eieren zodat de warmte gelijkmatig over de eieren wordt verdeeld en deze dus allemaal tegelijkertijd uitkomen. Het ronde nest helpt ook mee, de eieren blijven mooi tegen elkaar liggen zodat de Visdief ze allemaal warm kan houden.

 

In het vijfde fragment (2:40) lijkt het alsof de Visdieven, man en/of vrouw (omdat we niet duidelijk kunnen zien wie wie is), elkaar willen imponeren. Ze schreeuwen naar elkaar, het lichaam blijft laag aan de grond, de staarten steken omhoog en de vleugels hangen hoog.

 

In het zesde fragment (3:42) is te zien dat één van de Visdieven een visje heeft mee gebracht, maar dat die véél te groot is om door te slikken. De Visdief laat nog even zien hoe het moet, hij pakt het visje op en probeert het door te slikken, kijk zo, en geeft hem dan weer terug. Maar de andere Visdief krijgt hem niet op.

 

Dat de Visdieven niet met zich laten sollen is te zien in het zevende fragment (6:49). De Visdief jaagt een kauw met succes weg die naar haar idee veel te dicht bij haar nestje en dus haar eieren kwam.

 

In het achtste fragment (6:58) is te zien hoe een mannetje een vrouwtje het hof maakt. Het gaat hier waarschijnlijk om een jong koppel. Het is namelijk bekend dat oudere Visdieven, vermoedelijk door hun ervaring, over het algemeen eerder aankomen op de broedlocatie dan jongere Visdieven. Het mannetje loopt naast haar met uitgestoken nek. Hij kijkt van beneden naar boven terwijl hij naast haar loopt. Het vrouwtje is blijkbaar onder de indruk van deze moves want er volgt een copulatie. Meerdere zelfs. Eind goed al goed.

 

Week 20 en 21 (2015): 1 ei is geen ei...

 

Het is zover! De Visdieven zijn gearriveerd op het dak van het Nordwin College maar een Scholekster had allang door wat een fijne plek dit is om haar eieren uit te broeden. Op het eerste fragment is te zien hoe een Visdief het dak komt inspecteren en dus gedag zegt tegen haar nieuwe buurvrouw, de Scholekster.

 

In het tweede fragment zijn de kuikens van de Scholekster voor het eerst te zien! Naaaaaawh... en ze zijn zo lief! En pluizig! Dit kuiken is waarschijnlijk uitgekomen tussen 13 en 14 mei want hij is, zoals je ziet, nogal een beetje wiebelig, vind je niet?

 

Daarna is te zien dat de Scholekster niet 1, maar wel 3 lieve pluizige kuikentjes heeft! Druk zijn ze in de weer om warm te blijven bij moeders, en lekkere hapjes te krijgen van vaders. En tussendoor het dak een beetje verkennen.

 

Tot slot is te zien dat pa en ma niet met zich laten sollen. De kauwen waren de afgelopen dagen al aan het sarren, maar pa heeft er genoeg van. Hij houdt ze goed in de gaten terwijl moeder steevast op de kleintjes blijft zitten. Toch lijken de Kauwen nog niet heel erg onder de indruk te zijn van pa Scholekster, maar hij laat zich niet kennen. Ook ma Scholekster laat merken dat niemand aan haar kinderen mag komen! Kauwen vs. Scholekster waarbij de Kauwen verliezen!

 

Week 18 t/m 21 (2015): Le arrivé Visdieven


 

Hoezee! Hoezee! De Visdieven zijn weer neergestreken op het dak van het Nordwin College in Leeuwarden. Het filmpje laat zien wat er tot nu toe allemaal gebeurd is.

 

In het eerste fragment is te zien hoe de Visdieven het dak inspecteren en daarbij stuiten op de nieuwe buurvrouw, de Scholekster. De Visdieven zijn op zoek naar geschikte locaties om hun nest te kunnen bouwen en stellen hierbij hun territorium vast. Het vrouwtje brengt veel tijd door in het territorium terwijl het mannetje op zoek gaat naar voedsel voor het vrouwtje. Dit is onderdeel van het baltsgedrag van Visdieven.

 

Daarna in het tweede fragment is te zien dat twee Visdieven samen een nestje hebben gemaakt en deze met hand en tand verdedigen. Even kroelen en daarna het nest weer even netjes maken. Bij de Visdieven is geen duidelijk onderscheid te zien tussen man en vrouw, dat zie je vaker bij dieren de de ouder- en broedzorg delen; het mannetje en het vrouwtje wisselen elkaar regelmatig af om de eieren uit te broeden. In ongeveer vier dagen tijd leggen deze vogels drie eieren die na 23 – 28 dagen uitkomen.

 

In het derde fragment is duidelijk baltsgedrag te zien, het mannetje komt aanlopen met een visje in zijn bek. Zowel het mannetje als het vrouwtje gaan daarbij in bedelhouding, met de staart omhoog en de vleugels omlaag. Het vrouwtje eet het visje op en dat wordt door beiden gevierd door de nek lang te maken en de kop in de lucht te steken. Het mannetje zal snel weer vertrekken, op zoek naar meer vis voor het vrouwtje. Het voeren tijdens het baltsgedrag is waarschijnlijk een signaal dat aangeeft dat het mannetje ook bijdraagt aan de broedzorg. Mogelijk dat dit zelfs bijdraagt aan de kwaliteit van de eieren die het vrouwtje produceert, wat vervolgens ook invloed heeft op de overlevingskans van haar jongen.

 

Vervolgens is er een paring te zien. Het mannetje maakt zijn nek lang en het vrouwtje gaat laag liggen, een ‘uitnodiging’ als het ware. Het mannetje grijpt deze kans. Op de achtergrond neemt de Scholekster het allemaal maar voor lief, daarachter is nog een Visdiefkoppel bezig hun nestje in orde te krijgen.

 

Dat er ook rivaliteit tussen de Visdieven is, is duidelijk in het vijfde fragment te zien. Zowel het vrouwtje als het mannetje bewaken het territorium en verjagen indringers als ze te dicht bij komen.

 

Tot slot laten we toch ook de zachte kant van de Visdieven zien. De ene ouder komt de andere ouder aflossen van het nest en plukt her en der nog wat begroeiing weg om het nest lekker comfortabel te maken. Oh zo lief.