20 september 2017


Goed nieuws: tijdens de Nationale Groendag op 20 september jl. heeft Tweede Kamerlid Isabelle Diks de Nationale Operatie Steenbreek-trofee uitgereikt aan de winnende gemeente Leeuwarden! Leeuwarden kreeg de prijs vanwege de goede samenwerking tussen de partijen, de planmatige aanpak, de goede draaiboeken bij wijkacties, het brede programma en de actieve burgerparticipatie. Een welverdiende bekroning van de inzet, het enthousiasme en het harde werk van de betrokken organisaties en bewoners!

28 juni 2017


Flinke hitte en hevige regenval. Afgelopen week waren de gevolgen van verstening in onze steden weer goed waarneembaar! In wijken met meer versteende tuinen is het aanzienlijk warmer en blijft de warmte langer hangen, en bij hevige regenval kan het water niet goed de grond in en blijft in de straten of tuinen staan, of de riolen raken overbelast.

Kimberly van Dam en Lotte Hadderingh, studenten van hogeschool Van Hall Larenstein, onderzochten de verstening in de gemeente Leeuwarden en overhandigden het rapport aan wethouder Jan Atze Nicolai. Hij belooft: we gaan ermee aan de slag!

Lees meer: Gemeente Leeuwarden aan de slag met resultaten studentenonderzoek Operatie Steenbreek

10 juni 2017

Zaterdag 10 juni organiseerde het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit in samenwerking met Stichting Groei en Bloei en Intratuin Leeuwarden een nieuwe 'Tegel eruit, Plant erin'-actie tijdens de Nationale Tuinweek 2017.

Bewoners ontvingen tegen inlevering van een tegel uit hun tuin gratis twee biologische kruidenplanten! Wethouder Jan Atze Nicolai en fractievoorzitter Evert Stellingwerf van PAL Groen Links openden de actie, en ruilden uoiteraard ook een tegel in. Maar liefst 112 bewoners kwamen hun tegel inleveren: er zijn dus weer heel wat m2 vergroend!

Lees meer: Geslaagde 'Tegel eruit, Kruidenplant erin'-actie tijdens Nationale Tuinweek

6 mei 2017

 

Zaterdag 6 mei jl. organiseerde Coöperatie de Hoftuinen een Operatie Steenbreekactie in de wijk Achter de Hoven te Leeuwarden. Deze actie vormde tevens de aftrap van Operatie Steenbreek in drie Leeuwarder wijken: Achter de Hoven, Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek en de Bloemenbuurt.


Onder begeleiding van de Piraten Party Band “Plunder” en een fietskar trok De Hoftuinen samen met Operatie Steenbreek door de wijk voor de welbekende 'Tegel eruit, Plant erin'-actie. In ruil voor een tegel ontvingen buurtbewoners een mooie fruitstruik. Wethouder Jan Atze Nicolai van de gemeente Leeuwarden verzorgde de officiële aftrap voor Operatie Steenbreek, waarbij letterlijk stenen werden gebroken. Omrop Fryslân was erbij en maakte een leuke rapportage.

Lees meer: Geslaagde Tegel eruit, Fruitstruik erin-actie in Leeuwarden