15 juli 2016


Broedseizoen 2016 is voor de Visdieven weer (bijna) afgelopen! Terwijl de eerste Visdievenjongen allang zijn uitgevlogen en zich klaar maken voor de lange reis naar de wintergebieden in West-Afrika, zit een enkele Visdief nog fanatiek te broeden. Tot 1 augustus kun je deze laatste broedvogels en hun jongen nog volgen via de livestream, dan gaan de camera's uit.

De balans opmaken

Dit broedseizoen heeft laten zien dat onze visdievenkolonie nog steeds groeiende is. Elk jaar hebben we meer broedparen en dit jaar was met meer dan 100 nesten wat dat betreft echt een topjaar. Helaas hebben we, mede door het slechte weer, ook veel kuikens verloren. Ook zagen we in de laatste paar weken dat de oudervogels voornamelijk grotere vissen naar hun jongen brachten, in plaats van kleinetjes. Deze vissen waren te groot voor de kleinere kuikens, waardoor ze vermoedelijk onvoldoende voedsel binnen kregen om te overleven.

Volgend jaar

Hopelijk zijn de omstandigheden voor de kuikens in het volgende broedseizoen wat beter. We hopen op hetzelfde aantal (of meer) broedparen en dan met veel uitvliegende jongen... Ook het onderzoek zal dan verder gaan. We willen inzicht krijgen in de beschikbaarheid van vissoorten voor visdieven gedurende het broedseizoen, dus we zullen in de visstand van de Leeuwarder wateren duiken. Ook blijven we natuurlijk bijhouden hoeveel paren, nesten, eieren en kuikens er zijn om te kunnen kijken hoe deze dakkolonie zich in de loop der jaren ontwikkelt. Zo proberen we inzicht te verkrijgen in het belang van de omgeving voor deze stadskolonie, en het belang van dakkolonies voor de Nederlandse populatie.

Nog geen genoeg van de visdieven? De mooiste beelden van dit broedseizoen zijn hier terug te zien.