In juni 2016 heeft Nora Hausen haar afstudeeronderzoek voor de opleiding Diermanagement van Van Hall Larenstein in opdracht van Stichting Operatie Steenbreek afgerond met als onderwerp: ‘Wildlife on your doorstep. Ecosystem Services of Private Urban Gardens. Dit onderzoek geeft inzicht in de kenmerken en effecten van ecosysteemdiensten in particuliere, stedelijke tuinen.

In Nederland groeien de terreinen met versteend oppervlaktes voortdurend. Een van de effecten van het versnellende tempo van de urbanisatie is het verlies van groene ruimte. Ook in particuliere tuinen worden steeds vaker planten door tegels vervangen. Een hoger aandeel van versteende oppervlaktes heeft negatieve effecten op het stedelijke leefklimaat, zoals een verhoogde kans op overstromingen en hogere temperaturen dan in de omgeving. Deze invloeden worden aan de hand van ecosysteemdiensten gemeten.


Ecosysteemdiensten zijn in het algemeen de voordelen die mensen genieten van hun natuurlijke omgeving. Te denken valt aan de voorziening van voedsel en bouwstoffen maar ook regulerende diensten zoals de natuurlijke bestuiving en zuivere lucht. Veel onderzoeken hebben de verzorging van ecosysteemdiensten in openbare ruimtes geëvalueerd. De rol van particuliere tuinen is tot nu toe maar in een beperkt aantal studies opgenomen. 

 

De resultaten van het onderzoek geven essentiële informatie over de rol van privé tuinen voor stedelijke ecosystemen. Zij laten zien dat bijna alle ecosysteemdiensten, indirect of direct, in principe door particuliere tuinen geleverd kunnen worden. 

 

Klik hier voor het volledige rapport.