16 november 2017

Student Diermanagement aan Van Hall Larenstein Nora Hausen won woensdag 16 november jl. de Van Welderen Rengers Scriptieprijs 2016 voor haar onderzoek 'Wildlife on your doorstep. Ecosystem Services of Private Urban Gardens'.

In opdracht van Operatie Steenbreek onderzocht Nora de kansen en kenmerken van ecosysteemdiensten in particuliere stedelijke tuinen. Benieuwd naar haar bevindingen? Lees hier het volledige onderzoeksrapport.


In Nederland groeien de terreinen met versteend oppervlaktes voortdurend. Een van de effecten van het versnellende tempo van de urbanisatie is het verlies van groene ruimte. Ook in particuliere tuinen worden steeds vaker planten door tegels vervangen. Een hoger aandeel van versteende oppervlaktes heeft negatieve effecten op het stedelijke leefklimaat, zoals een verhoogde kans op overstromingen en hogere temperaturen dan in de omgeving. Deze invloeden worden aan de hand van ecosysteemdiensten gemeten.


Ecosysteemdiensten zijn in het algemeen de voordelen die mensen genieten van hun natuurlijke omgeving. Te denken valt aan de voorziening van voedsel en bouwstoffen maar ook regulerende diensten zoals de natuurlijke bestuiving en zuivere lucht. Veel onderzoeken hebben de verzorging van ecosysteemdiensten in openbare ruimtes geëvalueerd. De rol van particuliere tuinen is tot nu toe maar in een beperkt aantal studies opgenomen. 

De resultaten van het onderzoek geven essentiële informatie over de rol van privé tuinen voor stedelijke ecosystemen. Zij laten zien dat bijna alle ecosysteemdiensten in principe door particuliere tuinen direct of indirect geleverd kunnen worden.