28 juni 2017


Flinke hitte en hevige regenval. Afgelopen week waren de gevolgen van verstening in onze steden weer goed waarneembaar! In wijken met meer versteende tuinen is het aanzienlijk warmer en blijft de warmte langer hangen, en bij hevige regenval kan het water niet goed de grond in en blijft in de straten of tuinen staan, of de riolen raken overbelast.

Kimberly van Dam en Lotte Hadderingh, studenten van hogeschool Van Hall Larenstein, onderzochten de verstening in de gemeente Leeuwarden en overhandigden het rapport aan wethouder Jan Atze Nicolai. Hij belooft: we gaan ermee aan de slag!

Kimberley en Lotte onderzochten de mogelijkheden om bewoners te betrekken bij het vergroenen van de wijk, in twee versteende wijken in Leeuwarden. Hiervoor interviewden ze ruim 70 bewoners over hun ideeën om bij te dragen. Benieuwd naar hun bevindingen? Het rapport kun je hier downloaden.

Met Operatie Steenbreek willen we Leeuwarden groener, gezonder en mooier maken. Met minder tegels in de tuinen wordt het zomers minder warm, wordt regenwater door de bodem opgenomen én vastgehouden voor drogere tijden en is er meer ruimte voor allerlei planten en dieren. Daarom luidt het motto: Tegels eruit, Planten erin!