25 juni 2015

 

Tijdens het voorjaar heeft een oplettend oog meerkoeten en waterhoenen zien broeden in de schooltuinen van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) te Leeuwarden. Het meerkoetpaar, dat vlakbij de brug broedde, is ondertussen voorzien van kroost. Het waterhoenpaar, dat broedde in de “Watertuin”, had minder geluk. Het nest was van de één op andere dag leeg..

Meerkoetkuikens

Het meerkoetpaar broedde vlakbij de brug tussen Hogeschool VHL en de Potmarge. Na ongeveer 3 weken broedden kwamen de kuikens uit het ei. Momenteel zijn de kleine kuikentjes te bewonderen. De foto toont vader of moeder met daaronder de piepkleine kuikens. Je zou deze kuikens misschien eerder verwachten als kroost van de waterhoen omdat ze een rode met gele kop hebben. De waterhoen en de meerkoet worden dan ook vaak met elkaar verward.

Gedupeerd waterhoenpaar

Een komvormig waterhoennest was begin mei gesitueerd op een steenhoop te midden van de waterpartijen in de “Watertuin”. De ontwikkelingen waren vanuit Hogeschool VHL goed te zien door de ramen tussen de VA- en VB-vleugel. Na een tijdje broedden werden de kuikens verwacht, maar het nest was van de één op andere dag leeg. De “Watertuin” kreeg opvallend vaak bezoek van een kraai, die zich vermoedelijk ten goede heeft gedaan aan de eieren. Toch zijn de kansen voor kroost nog niet verspeeld. De waterhoen produceert meestal 1 tot 3 legsels in de broedperiode van mei tot juli.

Groen Verbonden zorgt voor meer (vogel)leven

De omgeving van Hogeschool VHL wordt ecologisch beheerd en is onderdeel van het grootschalige project “Groen Verbonden”. In dit project werken allerlei organisaties, die gevestigd zijn rond de Potmarge en het Agora terrein, samen met als doel het gebied duurzaam te beheren. De “Watertuin” verbindt de schooltuinen van Hogeschool VHL met de Potmarge en bestaat uit plantenrijke waterpartijen wat het aantrekkelijk broedhabitat maakt voor onder meer de waterhoen. De “Watertuin” is in 2012 aangelegd tijdens een afstudeeropdracht van AOC Friesland studenten, met Hogeschool VHL als opdrachtgever.

 

Meerkoet      Waterhoen c