19 april 2016

 

Terug uit de wintergebieden in West-Afrika: de eerste Visdieven zijn weer waargenomen op en rond de daken van hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College in Leeuwarden. Hier broedt een aanzienlijke kolonie van +/- 70 broedpaar, midden in de stad! Het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit doet sinds 2013 onderzoek naar deze kolonie.

Lees meer: De Visdieven zijn er weer!

12 april 2016

 

Hoe ziet uw Tuin van de Toekomst er uit? Denkt u aan een high-tech tuin vol innovatieve mogelijkheden, of ziet u liever een strakke onderhoudsvriendelijke design tuin? Of toch liever 'back-to-basic' met een moestuin waarin u u eigen voeding kunt verbouwen? 

 

Met de Tuin van de Toekomst wil het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit tuinbezitters inspireren en informeren over een duurzame, groene(re) tuin. Laten zien wat de mogelijkheden zijn als natuur en techniek samen komen, hoe een groene tuin toch onderhoudsvriendelijk kan zijn, welke innovatieve oplossingen voor tuinproblemen er zijn, ook in een beperkte ruimte van een stadstuin.

Lees meer: Resultaten enquête Tuin van de Toekomst bekend

19 februari 2016

 

Bij hogeschool Van Hall Larenstein wordt Dr. Astrid Manhoudt per 1 mei aangesteld als lector Weidevogels. Dit is officieel bekend gemaakt door gedeputeerde van provincie Fryslân Johannes Kramer tijdens de bijeenkomst ‘Uitvoering Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016’ in Driebergen-Zeist. De nieuwe lector was hierbij zelf ook aanwezig vanwege haar bijdrage aan het programma.

Lees meer: Lector Weidevogels benoemd bij hogeschool Van Hall Larenstein

1 december 2015

 

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) krijgt een lectoraat Weidevogels. Dit lectoraat zal de nieuwe collectieven voor agrarisch natuurbeheer die vanaf januari 2016 van start gaan, ondersteunen in de ontwikkeling en overdracht van kennis. Nauwe samenwerking en afstemming met de agrarische sector, om gezamenlijk projecten op te zetten die bijdragen aan ecologische en bedrijfseconomische verduurzaming, staat hierbij centraal.

Lees meer: Hogeschool Van Hall Larenstein krijgt Weidevogellectoraat