10 november 2015


Twee studenten van de opleiding Diermanagement van Hogeschool VHL in Leeuwarden inventariseerden afgelopen zomer ruim 200 kerken in Friesland op de aanwezigheid van vleermuizen, in opdracht van het Bureau van de Zoogdiervereniging. Dit leverde verrassende resultaten op!

Hun onderzoek bleef dan ook niet onopgemerkt: eerder besteedde Omrop Fryslân aandacht aan de VHL studenten, nu plaatste ook Natuurbericht.nl een bericht.

Lees meer: Friese kerken belangrijk als kraamverblijf voor vleermuizen

25 februari 2016


Hoe ziet uw Tuin van de Toekomst er uit? Wij vragen u om ons een handje te helpen om een duidelijk beeld te creëren van de Tuin van de Toekomst. Vul onderstaande enquête in en maak kans op één van de drie insectenhotels die beschikbaar zijn gesteld door Intratuin. Onze droom is om de Tuin van de Toekomst daadwerkelijk te realiseren: u kunt meebepalen hoe deze Tuin eruit komt te zien, en waar deze aangelegd moet worden. Klik hier en vul de enquête in.

De Tuin van de Toekomst is een project van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit, hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Intratuin en de Friese Milieu Federatie, in het kader van Operatie Steenbreek.

Lees meer: Win een insectenhotel met uw ideeën voor de Tuin van de Toekomst!

1 juli 2015

 

Twee studenten van opleiding Diermanagement inventariseren ruim 200 kerken op aanwezigheid van vleermuizen.

Lees meer: Vleermuizenonderzoek in Friesland

25 juni 2015

 

Tijdens het voorjaar heeft een oplettend oog meerkoeten en waterhoenen zien broeden in de schooltuinen van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) te Leeuwarden. Het meerkoetpaar, dat vlakbij de brug broedde, is ondertussen voorzien van kroost. Het waterhoenpaar, dat broedde in de “Watertuin”, had minder geluk. Het nest was van de één op andere dag leeg..

Lees meer: Meerkoetkuikens en een gedupeerd waterhoenpaar