14 november 2015


Inspirerend én motiverend om kennis en ervaring te delen, en inspiratie op te doen omtrent de aanpak en activiteiten van deelnemende gemeenten om bewoners te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. De halfjaarlijkse kennis- en netwerkbijeenkomst van Operatie Steenbreek op 4 november jl., heeft het enthousiasme van de aanwezige deelnemers om gezamenlijk deze problematiek aan te pakken, verder versterkt.

De trend van de toenemende verstening keren, gezamenlijk als overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en tuinbezitters. Om zodoende het stedelijk leefklimaat te verbeteren, met meer ruimte voor groen voor mens én dier.

Lees meer: Inspirerende kennisbijeenkomst Operatie Steenbreek

10 november 2015


Twee studenten van de opleiding Diermanagement van Hogeschool VHL in Leeuwarden inventariseerden afgelopen zomer ruim 200 kerken in Friesland op de aanwezigheid van vleermuizen, in opdracht van het Bureau van de Zoogdiervereniging. Dit leverde verrassende resultaten op!

Hun onderzoek bleef dan ook niet onopgemerkt: eerder besteedde Omrop Fryslân aandacht aan de VHL studenten, nu plaatste ook Natuurbericht.nl een bericht.

Lees meer: Friese kerken belangrijk als kraamverblijf voor vleermuizen

25 februari 2016


Hoe ziet uw Tuin van de Toekomst er uit? Wij vragen u om ons een handje te helpen om een duidelijk beeld te creëren van de Tuin van de Toekomst. Vul onderstaande enquête in en maak kans op één van de drie insectenhotels die beschikbaar zijn gesteld door Intratuin. Onze droom is om de Tuin van de Toekomst daadwerkelijk te realiseren: u kunt meebepalen hoe deze Tuin eruit komt te zien, en waar deze aangelegd moet worden. Klik hier en vul de enquête in.

De Tuin van de Toekomst is een project van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit, hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Intratuin en de Friese Milieu Federatie, in het kader van Operatie Steenbreek.

Lees meer: Win een insectenhotel met uw ideeën voor de Tuin van de Toekomst!

1 juli 2015

 

Twee studenten van opleiding Diermanagement inventariseren ruim 200 kerken op aanwezigheid van vleermuizen.

Lees meer: Vleermuizenonderzoek in Friesland