11 maart 2017

 

Tijdens NLdoet op zaterdag 11 maart zijn in Leeuwarden weer goede stappen gezet naar een groenere, klimaatbestendige en biodiversere stad!
Dankzij een mooie samenwerking tussen bewonersinitiatief De Groene Apotheek, Gemeente Leeuwarden, Vogelbescherming Nederland, Friese Milieu Federatie, Van Hall Larenstein en het KBB werd gestart met de aanleg van voorbeeldtuinen, in het kader van Operatie Steenbreek.

Lees meer: Geslaagde NLdoet in Leeuwarden i.h.k.v. Operatie Steenbreek

16 november 2017

Student Diermanagement aan Van Hall Larenstein Nora Hausen won woensdag 16 november jl. de Van Welderen Rengers Scriptieprijs 2016 voor haar onderzoek 'Wildlife on your doorstep. Ecosystem Services of Private Urban Gardens'.

In opdracht van Operatie Steenbreek onderzocht Nora de kansen en kenmerken van ecosysteemdiensten in particuliere stedelijke tuinen. Benieuwd naar haar bevindingen? Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Lees meer: Onderzoek naar ecosysteemdiensten in tuinen beloont met Van Welderen Rengers Scriptieprijs!

In juni 2016 heeft Nora Hausen haar afstudeeronderzoek voor de opleiding Diermanagement van Van Hall Larenstein in opdracht van Stichting Operatie Steenbreek afgerond met als onderwerp: ‘Wildlife on your doorstep. Ecosystem Services of Private Urban Gardens. Dit onderzoek geeft inzicht in de kenmerken en effecten van ecosysteemdiensten in particuliere, stedelijke tuinen.

Lees meer: Ecosysteemdiensten in tuinen: kenmerken, effecten en kansen

15 juli 2016


Broedseizoen 2016 is voor de Visdieven weer (bijna) afgelopen! Terwijl de eerste Visdievenjongen allang zijn uitgevlogen en zich klaar maken voor de lange reis naar de wintergebieden in West-Afrika, zit een enkele Visdief nog fanatiek te broeden. Tot 1 augustus kun je deze laatste broedvogels en hun jongen nog volgen via de livestream, dan gaan de camera's uit.

Lees meer: Broedseizoen Visdieven (bijna) ten einde