Bij 940 474

Op initiatief van het KBB en de gemeente Leeuwarden is het project 'Bijen in en rond Leeuwarden' gestart. In het kader van dit project hebben 6 Diermanagement studenten van Hogeschool VHL in 2013 in het kader van hun afstudeeropdracht de bijvriendelijkheid van de gemeente Leeuwarden onderzocht. Ze keken o.a. welke bijensoorten er in de stad voorkomen, het belang van verschillende stedelijke habitats voor bijen, en wat 'burgers' vinden van bijen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de conferentie 'Leeuwarden doet Groen!' en het symposium 'Bijenvriendelijk in Leeuwarden', die beide plaatsvonden op hogeschool VHL, en onlangs ook gepubliceerd in het vakblad voor natuurbehoud en natuurbeheer De Levende Natuur.

Lees meer: Bijenproject Leeuwarden