Bij 940 474

Op initiatief van het KBB en de gemeente Leeuwarden is het project 'Bijen in en rond Leeuwarden' gestart. In het kader van dit project hebben 6 Diermanagement studenten van Hogeschool VHL in 2013 in het kader van hun afstudeeropdracht de bijvriendelijkheid van de gemeente Leeuwarden onderzocht. Ze keken o.a. welke bijensoorten er in de stad voorkomen, het belang van verschillende stedelijke habitats voor bijen, en wat 'burgers' vinden van bijen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de conferentie 'Leeuwarden doet Groen!' en het symposium 'Bijenvriendelijk in Leeuwarden', die beide plaatsvonden op hogeschool VHL, en onlangs ook gepubliceerd in het vakblad voor natuurbehoud en natuurbeheer De Levende Natuur.

Monitoringonderzoek
Als vervolg op dit succesvolle pioniersproject is een langjarig monitoringsonderzoek naar de bijenbiodiversiteit in de gemeente Leeuwarden gestart, in samenwerking met de gemeente Groningen en Alterra. Met behulp van bijennestkasten en -houtblokken wordt de komende jaren onderzocht welke soorten bijen er voorkomen, en in welke habitats. Daarnaast wordt gekeken welke 'vergroenende' maatregelen een positief effect hebben op de bijenbiodiversiteit in de gemeente. Studenten van het Nordwin College hebben eind 2014 bijenkasten en -houtblokken geproduceerd, die door bijen worden gebruikt als nestgelegenheid. Voorjaar 2015 zijn de nestkasten en houtblokken daadwerkelijk geplaatst door studenten van hogeschool VHL en Nordwin College, in samenwerking met de gemeente Leeuwarden.

Samen meer
De studenten hebben tijdens het onderzoek contact gelegd met diverse organisaties die hebben aangeven bereid te zijn om mee te werken aan het project, waaronder de Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen (LHVN) en de imkers van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) afdeling Leeuwarden e.o. Ook de inwoners van Leeuwarden werden betrokken bij het bijenproject door middel van Facebook (BijenprojectLeeuwarden) en Twitter (@bijenleeuwarden). Inzet en betrokkenheid van burgers is onmisbaar in dit project, zowel voor de locatie en monitoring van de nestkasten en houtblokken (misschien wel in uw achtertuin?!), als bij het bijenvriendelijk maken van de tuinen in Leeuwarden. Deze werkwijze zal ook de komende jaren worden voortgezet. Want waarom zou je iets alleen doen als het ook samen kan?!

 Bij b