IMG 6099

Het KBB heeft in samenwerking met Kening fan 'e Greide, en docenten van hogeschool VHL en het Nordwin College een reeks interactieve lezingen voor MBO- en HBO-studenten rondom duurzaam agrarisch ondernemen georganiseerd. Deze waren gericht op het behoud van het cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit. Het thema: 'Het boerenbedrijf in evenwicht'. De opdracht: zeg wat je vindt! 

Lees meer: Het Boerenbedrijf in Evenwicht

IMAG0545

'Wat is Nederland zonder haar unieke weidevogellandschap?', is de vraag die centraal staat bij het burgerinitiatief Kening fan 'e Greide (Koning van de Weide), waarbij ook het KBB betrokken is.

Lees meer: Kening fan 'e Greide