IMG 6099

Het KBB heeft in samenwerking met Kening fan 'e Greide, en docenten van hogeschool VHL en het Nordwin College een reeks interactieve lezingen voor MBO- en HBO-studenten rondom duurzaam agrarisch ondernemen georganiseerd. Deze waren gericht op het behoud van het cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit. Het thema: 'Het boerenbedrijf in evenwicht'. De opdracht: zeg wat je vindt! 

Vanuit Kening fan 'e Greide zijn in 2013 diverse interessante College Tours georganiseerd voor jonge agrarische studenten. De opkomst van deze groep studenten bleek echter lager dan verwacht en gewenst. Daarom is het KBB gevraagd om mee te denken over een passendere invulling van een onderwijsprogramma rondom het behoud van cultuurlandschap. En met succes!


Het Boerenbedrijf in Evenwicht
Thema van het onderwijsprogramma is 'Het boerenbedrijf in evenwicht'. Want welke (toekomstige) agrarische ondernemer wil dat nou niet? Maar waar ligt dat evenwicht? Wat zijn de kosten en baten? En is dat evenwicht niet voor elk bedrijf verschillend?

Tijdens interactieve bijeenkomsten, gingen studenten van hogeschool VHL en Nordwin College het gesprek aan met agrarische ondernemers. Ervaringsdeskundigen behandelden een specifiek onderwerp, zoals de stikstofkringloop, duurzaam landgebruik, rendabiliteit, of ecologisch intensief boeren. De onderwerpen werden besproken met een duidelijke link naar(agrarisch) natuurbeheer, biodiversiteit en behoud van het cultuurlandschap, waarbij het oogpunt van de agrarisch ondernemer centraal staat. Met deze informatie in het hoofd begon het belangrijkste deel van elke bijeenkomst: het gesprek. Studenten gingen in kleinere groepen in gesprek met een agrarische ondernemer en kregen zodoende de kans om een ondernemer het hemd van het lijf te vragen. Beeldvorming en meningvorming van de studenten stond hierbij centraal, waarbij zij voldoende theoretische kennis en praktijkvoorbeelden kregen om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken in hun (toekomstige) bedrijfsvoering.

Tot nu toe blijkt dit een zeer succesvolle formule te zijn met veel wederzijds respect en begrip! Lees hier meer over deze bijeenkomsten.