Waterhoen 940 474

In het kader van: 'Een beter begin begint bij jezelf', heeft het KBB een aantal biodiversiteitsverhogende projecten op en rond het schoolterrein van Van Hall Larenstein in Leeuwarden opgezet. Hiermee vervult Van Hall Larenstein als Groene Hogeschool een voorbeeldfunctie voor hoe je met eenvoudige middelen de biodiversiteit in de eigen leefomgeving kunt verhogen.

Lees meer: Omgeving Van Hall Larenstein

Druppel 940 474Groen Verbonden is de naam van de gezamenlijke duurzame gebiedsinrichting van de Potmargezone in Leeuwarden. Dit grootschalige project is een samenwerkingsverband tussen o.a. Van Hall Larenstein, Nordwin College, gemeente Leeuwarden, Friese Milieu Federatie en Ekwadraat, met als doel het groen duurzaam inrichten en gebruiken van het Agora terrein in Leeuwarden en het nabijgelegen Potmarge-gebied, waar genoemde organisaties zijn gevestigd.

Lees meer: Groen Verbonden