Druppel 940 474Groen Verbonden is de naam van de gezamenlijke duurzame gebiedsinrichting van de Potmargezone in Leeuwarden. Dit grootschalige project is een samenwerkingsverband tussen o.a. Van Hall Larenstein, Nordwin College, gemeente Leeuwarden, Friese Milieu Federatie en Ekwadraat, met als doel het groen duurzaam inrichten en gebruiken van het Agora terrein in Leeuwarden en het nabijgelegen Potmarge-gebied, waar genoemde organisaties zijn gevestigd.

Duurzame gebiedontwikkeling Potmargezone
Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2013, hebben elf deelnemende organisaties, onderwijsinstellingen en adviseurs een inventieverklaring ondertekend. Hiermee committeren de betrokken organisaties zich aan het uitwerken van een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak om de actiepunten zo spoedig mogelijk te concretiseren en in gang te zetten., en zodoende een duurzame gebiedsontwikkeling van het Potmargegebied te realiseren.

 

Ontwerpfase
Inmiddels is de ontwerpfase van het (her)inrichtingsplan van het bedrijventerrein rondom de Agora in Leeuwarden, en de (ecologische) aansluiting bij het nabijgelegen Potmargegebied, in volle gang. Studenten van Van Hall Larenstein inventariseren momenteel de ideeen en wensen van alle betrokken partijen, waaronder medewerkers van de bedrijven die hier zijn gevestigden, maar ook omwonenden en andere gebruikers van het gebied. Als Buro Breed  trachten zij al deze wensen en ideeen samen te brengen en te vertalen in een inrichtingsplan voor het Potmargegebied, en waarin verschillende mogelijke scenarios worden geschetst.