Waterhoen 940 474

In het kader van: 'Een beter begin begint bij jezelf', heeft het KBB een aantal biodiversiteitsverhogende projecten op en rond het schoolterrein van Van Hall Larenstein in Leeuwarden opgezet. Hiermee vervult Van Hall Larenstein als Groene Hogeschool een voorbeeldfunctie voor hoe je met eenvoudige middelen de biodiversiteit in de eigen leefomgeving kunt verhogen.

 

Rondom VHL

De inrichting en het beheer van de tuinen rondom Van Hall Larenstein gebeurt op basis van ecologische principes. Biodiversiteit-verhogende maatregelen zijn gericht op verhoging van de structuur- en bloemrijkdom van de begroeiing. Hierdoor worden de tuinen aantrekkelijker als leefgebied voor onder andere vogels, vleermuizen, amfibieĆ«n en insecten. Rondom het schoolgebouw zijn vleermuiskasten opgehangen. Ook zijn nestkasten voor broedvogels als gierzwaluwen en meesachtigen geplaatst, en voorzien van camera's. De camerabeelden van de nestkasten worden onder andere gebruikt voor gedragsobservaties en broedbiologisch onderzoek door studenten.

 

De toekomst

Uiteraard zijn er nog vele mogelijkheden voor biodiversiteitsverhogende maatrgelen rondom Van Hall Larenstein. Zo is het KBB op dit moment nauw betrokken bij de uitwerking van het project 'Groen Verbonden'. Dit grootschalige project is een samenwerkingsverband tussen o.a. Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, gemeente Leeuwarden, Friese Milieu Federatie en Ekwadraat, met als doel het groen duurzaam inrichten en gebruiken van het Agora terrein in Leeuwarden en het nabijgelegen Potmarge-gebied, waar genoemde organisaties zijn gevestigd.