Bewoners van nieuwbouwwijk De Zuidlanden in Leeuwarden kregen de unieke kans om mee te denken over de inrichting van de groene ruimte in hun eigen wijk. Zo vormden leerlingen van de Brede School en wijkbewoners adviesgroepen die tijdens een ontwerptraject aan de slag gingen met de inrichting van een heuse 'natuurspeelplaats'. Van elk ontwerp dat door deze groepen is gemaakt is een onderdeel verwerkt in het definitieve ontwerp. Het resultaat is natuurspeelplaats 'De Klimop' op de Terp van Techum, waar biodiversiteit, natuurlijk spelen, spelenderwijs leren en sociale cohesie centraal staat! 

 

Lees meer: Natuurspeelplaats 'De Klimop'

IMG 1832

Behalve het KBB hebben ook studenten van de opleiding Diermanagement van hogeschool VHL hun voetsporen achtergelaten in De Zuidlanden. In opdracht van IVN Noord ontwikkelden zij  educatief materiaal ontwikkeld voor de basisschoollleerlingen van de Brede School in De Zuidlanden. Hierbij stond het thema 'Biodiversiteit in de woonomgeving' steeds centraal.

Lees meer: Natuureducatief materiaal ontwikkeld