Bewoners van nieuwbouwwijk De Zuidlanden in Leeuwarden kregen de unieke kans om mee te denken over de inrichting van de groene ruimte in hun eigen wijk. Zo vormden leerlingen van de Brede School en wijkbewoners adviesgroepen die tijdens een ontwerptraject aan de slag gingen met de inrichting van een heuse 'natuurspeelplaats'. Van elk ontwerp dat door deze groepen is gemaakt is een onderdeel verwerkt in het definitieve ontwerp. Het resultaat is natuurspeelplaats 'De Klimop' op de Terp van Techum, waar biodiversiteit, natuurlijk spelen, spelenderwijs leren en sociale cohesie centraal staat! 

 

 

Het ontwerp
De basisschoolleerlingen en volwassen vormden vijf adviesbureaus, en onder bezielende begeleiding van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, kwamen zij met de meest prachtige ontwerpen voor de terp. De kinderen en volwassenen presenteerden hun ontwerp (inclusief maquette) aan elkaar en aan Isabelle Diks, wethouder van de gemeente Leeuwarden. De gemeente heeft in het uiteindelijke ontwerp van de natuurspeelplaats elementen van elk van de vijf adviesbureaus ge├»mplementeerd.

 

De aanleg
De natuurspeelplaats, inclusief trapveldje, bloemenweide en amfitheater wordt gerealiseerd in samenwerking met de bewoners van De Zuidlanden. Door middel van workshops helpen bewoners bij het realiseren van de inrichting van de natuurspeelplaats. Zo zijn inmiddels insectenhotels gemaakt (zie foto), en wordt komend voorjaar van wilgentenen voetbaldoelen, windschermen en een speelhut gevlochten, en de beplanting aangebracht. Een heel bijzonder element van de natuurspeelplaats is het ontwerp van een speeldinosaurus, bedacht door de kinderen van Brede School De Zuidlanden. Dankzij Kunstenaar Daan Levy van Speelkracht is deze speeldino daadwerkelijk gerealiseerd.

 

Het geheel is feestelijk geopend door wethouder Isabelle Diks en kinderburgemeester Eline de Graaf.