Roodborst

 De voordelen van groen in de stad voor mens en dier zijn bekend. Maar hoe zit het met verstening in Leeuwarden? En met de biodiversiteit? Vormen versteende tuinen een barrière voor bijen? Hoe denken  inwoners van Leeuwarden over het belang van een groene tuin? Hoe kunnen we bewoners motiveren om hun tuin te vergroenen? Welke rol kunnen woningcorporaties hierin spelen? En welke voordelen  kunnen groene tuinen in de stad hebben voor mensen: welke ‘diensten’ leveren ze ons?

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein doen onderzoek naar verschillende onderwerpen rondom Operatie Steenbreek. De onderzoeksrapporten zijn hieronder te vinden.

 

Lees meer: Onderzoek Operatie Steenbreek

OSP7

Een betegelde tuin is praktisch in onderhoud, en je kunt zo je auto naast je voordeur parkeren. Betontegels hoef je niet te schoffelen, dat scheelt. Maar te weinig mensen realiseren zicht de nadelen va neen betegelde tuin. Groen speelt een belangrijke rol voor de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. Om gezamenlijk de trend van verstening te doorbreken is het landelijke projecht Operatie Steenbreek begonnen, als samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en burgers.

 

Lees meer: Operatie Steenbreek

OSP5

De gemeente Leeuwarden is één van de Icoonsteden van Operatie Steenbreek. De coördinatie in Leeuwarden is in handen van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB) vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein. Diverse organisaties werken hierbij samen: Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Gemeente Leeuwarden, Nordwin College, IVN Fryslân, en Wetterskip Fryslan.

Lees meer: Operatie Steenbreek Leeuwarden