OSP5

De gemeente Leeuwarden is één van de Icoonsteden van Operatie Steenbreek. De coördinatie in Leeuwarden is in handen van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB) vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein. Diverse organisaties werken hierbij samen: Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Gemeente Leeuwarden, Nordwin College, IVN Fryslân, en Wetterskip Fryslan.Landelijke aftrap
Woensdag 28 januari 2015 vond op Van Hall Larenstein Leeuwarden de landelijke aftrap van Operatie Steenbreek plaats. Meer dan 100 belangstellenden vanuit gemeenten, bedrijfsleven, groene organisaties en kennisinstellingen woonden de bijeenkomst bij. Naast een aantal inspirerende lezingen werden de doelstelling en uitgangspunten van Operatie Steenbreek gepresenteerd. Na deze geslaagde landelijke start van Operatie Steenbreek is het project van start gegaan in verschillende steden. Het vergroenen kan beginnen!

Aanpak
In Leeuwarden is gekozen voor een tweeledige aanpak, gericht op:

1. onderzoek naar de huidige stand van zaken van verstening en
2. het creëren van draagvlak bij inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente.

Onderzoek
Studenten van verschillende opleidingen van Van Hall Larenstein, zoals Diermanagement, en Milieukunde en van het Nordwin College verrichten onderzoek naar de huidige stand van zaken van verstening, de biodiversiteit in de stad, de houding van bewoners ten opzichte van verstening en de rol van andere stakeholders en dergelijke.


Creëren van draagvlak
Voor het creëren van draagvlak wordt gericht op de volgende gebieden/onderwerpen:

  • Er wordt een wijkgerichte aanpak nagestreefd. Bewoners van de betreffende wijk worden actief betrokken bij het formuleren en het uitvoeren van de activiteiten.
  • De (her)inrichting van schoolpleinen en het vergroenen daarvan. Naast een rijker en groener schoolplein levert dit ook de mogelijkheid om in de nabijheid van de school aan natuureducatie en natuurbeleving te doen.
  • Het vergroenen van bedrijventerreinen levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het versteend oppervlak in de stad. Operatie Steenbreek Leeuwarden richt zich daarom ook op het vergroenen van bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen op deze manier enerzijds een bijdrage leveren aan de oplossing voor een maatschappelijk probleem, en tevens een voorbeeldfunctie vervullen en hun (groene, duurzame) imago versterken.

Activiteiten

1. ‘Eet gezond, tegel uit de grond!’

Zaterdag 13 juni 2015 heeft de actie ‘Eet gezond, tegel uit de grond!’ plaatsgevonden in de Bloemenbuurt en Oldegalileën te Leeuwarden. Operatie Steenbreek is bij de buurtbewoners langs de deur gegaan om ze te informeren over het belang van een groene stad. Hierbij is er een eetbare plant aangeboden in ruil voor een tegel uit de tuin. Het is de eerste actie van Operatie Steenbreek Leeuwarden waarin bewoners werden uitgenodigd om tegels uit hun tuin te halen. Hieronder staat het filmpje van de actiedag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'Eet gezond, tegel uit de grond' (Film: Henk van der Brug)


2. “Groeipapier win-actie”
Biologisch afbreekbare zaadmatjes, oftewel “groeipapiertjes”, zijn her en der uitgedeeld in het kader van Operatie Steenbreek Leeuwarden. De zaden in het zaadmatje ontkiemen als ze in de grond worden gestopt, worden bevochtigd en als de tijd rijp is. Mensen die de zaadmatjes ‘geplant’ hebben konden tot 1 juni 2015 hun foto met resultaat inleveren. Drie winnaars zijn geselecteerd en ontvingen een Intratuin cadeaukaart ter waarde van €50 of €30 of € 20. De winnende resultaten bekijken? Klik dan hier.

Bloeiende resultaten Groeipapier win-actie
Bloeiende planten tevoorschijn gekomen uit de 'Groeipapiertjes' (Foto links: Sytske Hardholt, foto rechts: Janine van Eldik)