Roodborst

 De voordelen van groen in de stad voor mens en dier zijn bekend. Maar hoe zit het met verstening in Leeuwarden? En met de biodiversiteit? Vormen versteende tuinen een barrière voor bijen? Hoe denken  inwoners van Leeuwarden over het belang van een groene tuin? Hoe kunnen we bewoners motiveren om hun tuin te vergroenen? Welke rol kunnen woningcorporaties hierin spelen? En welke voordelen  kunnen groene tuinen in de stad hebben voor mensen: welke ‘diensten’ leveren ze ons?

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein doen onderzoek naar verschillende onderwerpen rondom Operatie Steenbreek. De onderzoeksrapporten zijn hieronder te vinden.

 

Van Steen naar Plant: samen op weg naar een groene wijk
Lotte Hadderingh en Kimberley van Dam 2017

 

Ecosysteemdiensten in tuinen: Kenmerken, effecten en kansen
Nora Hausen 2016

 

De rol van woningcorporaties binnen Operatie Steenbreek 
Pauline de Kroon 2016

 

Doelgroepanalyse tuinbezitters Operatie Steenbreek Leeuwarden 2013-2016
Pauline de Kroon 2016

Beoordelen omgevingskwaliteit Leeuwarden Operatie Steenbreek
Heida, Van den Berg, Bleuel & Huizing 2015

 

Innovatieve ideeën vergroenen Nijlân en Vosseparkwijk Leeuwarden

Heida, Van den Berg, Bleuel & Huizing 2015

 

Bijenbiodiversiteit in Leeuwarden

Samenvattend rapport onder redactie van Arjen Strijkstra & Marcel Rekers 

 

De stadswijk als barriere voor bijen

Michiel van Welsem 2014

 

De relatie tussen de bij, de tuin en de mens

Raisja Spijker 2014

 

Het begin van een gezamenlijke stadstuin

Chantal Bleuel 2015

 

Wat kan de gemeente doen om bedrijventerreinen minder te laten verstenen

Hanneke Heida 2015

 

Plan van aanpak Ecologisch Dynamische Steentuin

David van den Berg 2015