Visdief kuikens op het dak

Het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit van hogeschool Van Hall Larenstein is in 2013 gestart met onderzoek naar dakbroedende Visdieven, en specifiek naar de kolonie op het dak van het Nordwin College in Leeuwarden. Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in het belang van dakkolonies voor het behoud van de Nederlandse Visdiefpopulatie, en de maatregelen die we moeten treffen om deze vogels te behouden en beschermen.

Lees meer: Visdievenonderzoek

Onderstaande storymap vertelt het verhaal van dakbroedende visdieven. Dit interactieve verhaal wordt ondersteund door geografische kaarten, foto’s en video’s. Klik hier voor de beste weergave van de storymap in full screen.

Lees meer: Storymap

Bekijk hier de compilatiefilmpjes die een goed beeld geven van de dagelijkse gang van zaken binnen de visdieven op het dak van het Nordwin College gedurende het broedseizoen.

Broedseizoen 2015

Broedseizoen 2016