Bekijk hier de compilatiefilmpjes die een goed beeld geven van de dagelijkse gang van zaken binnen de visdieven op het dak van het Nordwin College gedurende het broedseizoen.

Broedseizoen 2015

Broedseizoen 2016